Uafhængig

Et forbrændingskammers indblæsning forbedrer boligens skorstens flow modsat udstødningsgassen. Virkningen af dette er, at opvarme luft til at forsyne forbrændingskammeret fra toppen af skorstenen, fra 30 ° C til 70 ° C, som så bevirker en reduktion i energitab og samtidig øger effektiviteten af varmeenheder med op til 10%.

Skorstenen er ikke forpligtet til at installere yderligere lufttilførsel fra uden for bygningen (f.eks. luftindtag i gulvet eller kanal) ind i varme-enhed, som forhindrer tab af energi på grund af afkølingen af gulvet eller skorstenen i bygningen.

Universel skorsten system til forskellige emissioner træ, savsmuld, briketter, biomasse, brændselsolie.

Den er designet til udstødningsgas temperaturområde på 60 ° - 400 ° C.

Anvendes i skorstenens høj kvalitets varmebestandige keramiske rør og garanterer dens holdbarhed, selv ved en sod brand.

Skorstenen er modstandsdygtig over for syrer til stede i røgen.

Modstandsdygtig til at arbejde under fugtige forhold (kondensering).

Overholder EN 13063-2, EN 13.063-3.
preload spinner