Arbejdsark lerplader1. Produktbeskrivelse

Lemix-lerplader er tørplader, der er egnet til indendørs brug overalt. De er velegnet til indvendige vægge, præfabrikerede skeletter, lette skillevægge, beklædning af trævægge, lofter og skråvægge både i nyt byggeri samt ved renovering af bygninger mv.

Lemix-lerplader består af ler, ubehandlede plantefibre og et plantebaseret bindemiddel.

Lemix-lerplader udmærker sig ved følgende særlige egenskaber:

Er fugtregulerende

Absorberer lugte og neutraliserer luftforurening

Har høj varmelagringskapacitet

Har gode lydisolerende egenskaber

Vanddamp er permeabel

Forebygger dannelse af svamp

Kan bortskaffes uden problemer

Profileret overflade for nem bearbejdning

Høj dimensionsstabilitet gennem industriel produktion

Eliminering af kompenserende pudsnin, kun fin-/ædelpuds.

2. Tekniske specifikationer

Plademål

62,5 x

25 cm

Pladetykkelse

16 mm

22 mm

Pladevægt

18 kg

25 kg

Palletlæs

60 Stk.

40 Stk.

 

46,9 m2

= 31,2 m2

Dimensionlle tolerancer

Længde x bredde

+/- 2 mm

 

Tykkelse

+/- 1 mm

Bruttotæthed

1450 kg/m3

Varmeledningsevne

Å (Lambda) =

0,59 W/mK

Materialeklasse

Ikke-brændbar (A1)

Dampdiffusionsmodstand

M = 5/10

Lydisoleringsevne

51

dB

 

med en 11 cm tyk lervæg bestående af en trækonstruktion med

 

træfiberisolering and 22 mm LEMIX

Varenummer

1 7000 2016 (uden overligger) 17000 3016 (med overligger)

1 7000 2022 (uden overligger)

1 7000 3022 (med overligger)

Spec. varmekapacitet

ca. 1 kJ/kg*K

 

3. Underkonstruktioner/underlag:

på vægge:

- Dimension for underkonstruktionen:

62,50 cm ved pladetykkelse på 22 mm og 31,25 cm ved pladetykkelse på 16 mm

- Fastgørelse med korrosionsbestandige skruer (f.eks. Spax 5 x 50 mm)

- Fastgørelse med vidvinkelbeslag (bredde 26 mm, længde 45 - 65 mm)                                 

- Mindst 12 monteringspunkter per plade, med en minimumsafstand til kanten på 2 cm

- Ved montering i fugeområde kræves en skrueforbindelse med holdebeslagPå lofter og skråvægge:

- Dimensionerne for underkonstruktionen er 31,50 cm16/22 mm

- Fastgørelse med korrosionsbestandige skruer (f.eks. Spax 5 x 50 mm) og monteringsbeslag

(f.eks. Fischer isoleringsplade HV36 galvaniseret, perforeret)

- Mindst 16 monteringspunkter per plade

4. Bearbejdning

LEMIX-plader kan bearbejdes med en sav eller fukssvans. Det anbefales at bruge en støvsuger til udsugning. På grund af støvdannelsen skal der bæres beskyttelsesbriller.

Alternativt kan pladerne skæres med en kniv. Pladen skal i denne forbindelses forudridses ordentligt. Hvis pladerne skal brækkes over, skal der anvendes en lastfordeling, f.eks. i form af en vandvægt. Forudridsningen kan også udføres med en minirundsav/dyksav.

Hvis det er nødvendigt, kan kanterne omarbejdes med et kantjern.

5. Montering

Pladerne lægges i forbindelse med hinanden.

LEMIX-lerplader med midterste tværstykker kan lægges vandret i den halve sektion på vægge, hvilket betyder, at stoffet i fugerne ikke må skæres over. Ved lodret lægning på vægge kan der også fås plader uden overligger. Fugernes forskydning skal være på mindst 25 cm.

Ved montering på lofter og skråvægge kræves brug af skruer med holdebeslag.

Når pladerne limes, f.eks. på murværk skal underlaget være fast, tørt og støvfrit. Forud for monteringen anbefaler vi at udføre en test for at bestemme fladens klæbestyrke. Limbaserede klæbestoffer og forstærkende mørtler er egnede som klæbemidler. Dette påføres væggen i tværgående retning samt på den (glatte) flade på lerpladen med en tandspartel/murske (afhængigt af underlaget 6-10 mm). Derefter monteres pladen. Limen spredes gennem en let frem- og tilbagegående bevægelse, hvilket resulterer i en flad kontakt.

Selv på badeværelser kan lerpladerne anvendes takket være deres fugtregulerende egenskaber. De kan dog ikke bruges i de våde områder. LEMIX-lerplader er ikke egnet til brug som fliser. Fastgørelsen skal udføres med rustfri stålskruer.

6. Lukning af fugerne

Når LEMIX-pladerne er monteret, forsegles fugerne med lerpuds. En fugeforstærkning i form af et 10 cm bredt stykke gazestof (maskebredde 4-7 mm) indsættes.

Lerpladen er præfabrikeret i fugeområdet. Den fine lerpuds kan påføres med en tandspartel. Stoffet skal derefter indlejres over hele overfladen, og fugen fyldes helt med lerpuds.


Alternativt kan der anvendes en opslæmning af fint lerpuds. I dette tilfælde skal vævet fastgøres mekanisk ved at trykke det på plads. En yderligere behandling kan være nødvendig for at færdiggøre fyldningen af fugerne.


Overskydende fin puds kan fjernes efter tørring. Alternativt kan ujævnheder i fugeområdet fjernes efter fuldstændig tørring med en overfladepudser.


7. Beklædning

LEMIX-lerpladen kræver kun et lag af fint eller groft lerpuds. Andre, normale udligningslag behøves ikke.

Før beklædning skal lerpladen fugtes let over det hele. Derefter påføres lerpudset med en tykkelse på 2 - 3 mm. Det grove puds kan bruges i mange forskellige farvetoner. Dette fjernet behovet for maling med lermaling.

Lerpudset males til sidst over med lermaling.

8. Elinstallationer

Installationsledninger kan føres i væggen som normalt. Åbninger til stikkontakter kan skæres ud med en hulsav. Ved fastgørelse af hule stikkontakter, kan der lægges en træmaterialestrimmel som forstærkning.


9. Fastgørelse af genstande

Skruer med dyvler er tilstrækkeligt til fastgørelse lamper, billeder eller andre lette genstande. Ved tunge genstande som radiatorer eller hængeskabe skal der monteres træ eller profiler i underkonstruktionen på de relevante steder.


preload spinner