Turbokeramik

Et antenne og internt forbrændingssystem skorsten designet til udstødningssystemer i moderne ovne med et lukket forbrændingskammer, både fortættet og TURBO.

Dens design og anvendte materialer opfylder de tekniske krav til at drive de mest avancerede gas- og oliefyrede varmeanlægsenheder.

Forbrændingskammerets indblæsningsluft ledes gennem skorstenen i en strøm, der er modsat udstødningsgassen. Som følge heraf bliver luften fra toppen af skorstenen opvarmet og samtidig reduceres energitabet; effektiviteten af de tilsluttede varmeapparater forøges.

Udstødningsgasser fra varmeenheden udledes gennem et keramisk rør af høj kvalitet.

Røggas temperatur ved kedlens udstødning må ikke overstige 200 ° C.

I overensstemmelse med EN 13063-2, EN 13.063-3.

Kan operere ved et tryk på 200 Pa.
preload spinner