Beskæring + Montering


Pladerne kan let skæres med et simpelt værktøj: såsom en rundsav og håndsav eller skæreskive. Det er også muligt at brække pladerne over. Pladerne er nemme at skære over, og kan knækkes over en lige kant. For bedre fordeling af kraft, anbefales brug af en Alulatte eller langt vaterpas. I stedet for en skærekniv kan der anvendes en lille rundsav eller en sav til udskæring. Hvis det er nødvendigt, kan kanterne omarbejdes med en kantfil eller en gitterrist.Afhængigt af anvendelsesområdet er der forskellige fastgørelsesmuligheder. På underlag af træ eller metalprofiler samt på træplader, monteres lerpladerne med skruer og om nødvendigt LEMIX holdere. I tilfælde af trækonstruktioner kan pladerne derfor fastgøres med brede beslag. På faste overflader såsom eksisterende, fastsiddende pudsoverflader, forbehandlede betonvægge eller nyt, lige murværk, kan lerpladen også limes med lerklæbemiddel og forstærkende mørtel. Afhængigt af underlaget kan yderligere fastskruning anbefales. Når der arbejdes på loftet og på skråvægge, skal pladerne altid skrues fast.

UNDERKONSTRUKTIONNyoprettede stålskeletvægge oprettes direkte i den nødvendige gitterdimension. Dimensioneringen afhænger af flere faktorer. De nødvendige materialer kan findes i tabellerne på side 20.

I forbindelse med eksisterende skeletter eller spær er lægterne dimensioneret til lokale behov. Mellemrummene mellem underkonstruktionen er afgørende for dette i tillæg til belastningerne fra lerpladernes masser plus finish. Af denne grund, kan ikke gives yderligere detaljer her.


Egnede overflader er, for eksempel, beton, kalk-sand og murstensvægge samt træbaserede plader. Selv gamle gipsunderlag kan beklædes med lerplader, således at beskadigede eller ikke længere repræsentative vægge igen får en jævn overflade. Større defekter skal på forhånd repareret med en lerplanforsænket gips og skal være helt tørret.

VIGTIGT

Ved konstruktion af underkonstruktionen, skal pladernes måltolerancer tages i betragtning. Det er også muligt at anvende dem på flade overflader.
LEMIX TIL VÆGGE

FASTGØRELSE AF SKRUER/BESLAGUnderkonstruktioner udformes som sædvanligt i gips. Til dette formål anvendes kvadrater, træplader eller metalprofiler.

På vægge kan lerpladernes monteres vandret eller lodret. Med den horisontale installation og underkonstruktionens sædvanlige gitterstørrelse på 62,5 cm, strækker pladen sig over to paneler. De lægges løberforbandt. Hvis pladerne monteres lodret, skal det sikres at der er tilstrækkeligt tværgående fugningsfyldning. Denne skal være mindst 25 cm.


Som et alternativ til skrueforbindelsen kan LEMIX-lerplader også limes på underlag med en fuld overflade. I forbindelse med denne variant er det vigtigt, at der er en fast, ren, tør og ikke-slippende underlag som er tilstrækkeligt stærk til at holde den ekstra vægt permanent Gammel maling, tapet og gipsholdige materialer skal fjernes. Forud for monteringen anbefaler vi at udføre en test for at bestemme fladens klæbestyrke. Klæbemiddel og forstærkende mørtel anvendes til limning. Dette skal påføres væggen i tværgående retning samt på den (glatte) flade på lerpladen med en tandspartel/murske (afhængigt af underlaget 6-10 mm).
Derefter monteres pladen. Limen spredes gennem en let frem- og tilbagegående bevægelse, hvilket resulterer i en flad kontakt.
PÅ LOFTER OG SKRÅVÆGGE


FASTSKRUNINGPå lofter og skråvægge kan LEMIX plader enten skruest på en underkonstruktion eller på en flad overflade.

For underkonstruktioner skal der fremstilles en gitterstørrelse på 31,25 cm Desuden kræves der flere fastgørelsespunkter per LEMIX plade. Vi anbefaler en pladetykkelse på 16 mm for lofter og skråvægge.

Plane flader, som er egnede til en direkte beklædning, kan for eksempel være træbaserede plader. Et tilstrækkeligt antal skrueforbindelser skal også overvejes her.

Som på vægge kan gamle gipsflader også beklædes med lerplader. Større fejl skal repareres på forhånd, og underlaget

skal tilbyde tilstrækkeligt med fastgørelsesmuligheder for skruning af LEMIX plader og skal have en tilstrækkelig statisk bæreevne.
MONTERINGSVEJLEDNING


LEMIX-lerplader har to forskellige sider. Den glatte side skal altid vendes mod underlaget, mens profilen skal vendes mod montøren. Ved vindues- og døråbninger skal pladerne skæres i en L-form i hjørneområdet. Også her skal der være fugningsfyldning på min. 25 cm.

FASTGØRELSE AF PLADERNE

Pladerne fikseres med skruer og om nødvendigt med holdebeslag. Antallet af påkrævede fastgørelsespunkter er angivet i tabellerne (side 20). Skruepunkterne skal udføres mindst 2 cm. fra kanten af pladen. Når der anvendes støttepladerne

på væggene, skal der skrues direkte ind i fugen. (gælder ikke for lofter og loftsplader!). Som fastgørelsesmateriale anvendes korrosionsbestandige skruer (f.eks. (Spax 5 x 50 mm) og holdeplade (Ø 36 mm, perfering: Ø 6,8 mm). Korrosionsbestandige lukninger er påkrævet i rum med øget fugtighed (bad/køkken). Brugen af LEMIX lerplade på badeværelser- uden for det våde område - er nyttigt takket være lerets fugtdæmpende egenskaber. Lerpladerne er dog ikke egnede som flisegulv.

Hvis pladerne skal fastgøres, skal dette udføres med afprøvede vidvinkelbeslag (26 mm bredde, 45-65 mm længde). Beslagene orienteres parallelt med en afstand på 10-15 mm til kanten af pladen. Antallet af nødvndige fastgørelsespunkter er angivet i tabellerne (side 20). Indstillingen af hæfteenheden og trykket skal afprøves på forhånd.

FASTGØRELSE AF GENSTANDE

Billeder, lamper og andre lette genstande kan fastgøres direkte med skruer og dyvler. I tilfælde af tunge genstande: såsom radiatorer, hængeskabe, osv., skal der bruges træplader eller profiler i underkonstruktionen.

 

BYGNINGSTEKNOLOGI

Der er plads til varme- og vandrør som i normale gipsvægskonstruktion. Stikåbninger kan skæres ud med en hulsav. Ved fastgørelse af stikkontakter i hule vægge, kan en træmaterialestrimmel lægges for forstærkning.


 


OVERFLADEBEHANDLING


Når LEMIX lerpladrne er installeret, kan overfladebehandlingen påbegyndes.

LUKNING AF FUGER

På grund af LEMIX pladens profilerede overflade, må kun fugeområdet bearbejdes.

Den nemmeste metode er at fyldningen fugerne og pladefordybninger med fint lerpuds, herunder inkorporeringen af bånd af armeringsstof. Stoffets maskevidde skal være ca. 4 mm. Fordybningerne i lerpladen fugtes let (i tilfælde af overdreven befugtning, bliver pladen plastisk) og stoffet i


pladebrøndene pudses omhyggeligt med lerpuds.

Den anden mulighed er at forsegle fugeområderne. Disse fugtes let og coates med en opslæmning af lerpuds. Efterfølgende lægges stofstrimlen over panelfugerne og indlejres med opslæmningen. Et ekstra lag kan være nødvendigt at færdiggøre fyldningen af fugerne.

Overskydende puds kan fjernes efter tørring med en skuresvamp. Alternativt kan ujævnheder i fugeområdet
slibes ned med en overfladesliber efter fuldstændig tørring.

BEKLÆDNING

Hele overfladen skal fugtes let, før den beklædes. Påfør dernæst et tyndt lag på 2-3 mm. Til dette formål anvendes enten fint eller groft lerpuds. Sidstnævnte
kan anvendes i forskellige farvetoner. Dette eliminerer behovet for at male med lermaling.

FINISH

Lerpudset males til sidst med lermaling eller lign.
TIPSOVERSIGT


  LEMIX-plader kan skrues på lamelkonstruktioner eller heldækkende underlag/underkonstruktioner.

  Den monteres altid med fugeforskydning (ingen tværfuger). Forskydningen bør være mindst 25 cm.

  Lerpladerne fastgøres med skruer og om nødvendigt, holdebeslag, eller med bagbeslag (se nedenstående tabel for antal monteringspunkter).

  Ved montering med skruer, skal der opretholdes en afstand til kanten på mindst 20 mm.

  Til vægge kan der anvendes beslag. Denne kan så skrues direkte ind i pladefugen.

  Brede rygklammer (26/45-65) skal monteres med en afstand på 10 mm.

VINDUER, DØRE OG ANDRE FORHINDRINGER:

  Rent principielt skal lerpladerne behandles på en sådan måde, at de er forskudt i forhold til hinanden.

  Ved skæring af lerplader til fremspring såsom døre, vinduer mv., skal der udarbejdes en læggeplan. På denne måde undgås uønsket kollaps fra horisontale og  vertikale påvirkninger(tværfuger) ved åbningerne.


FASTGØRELSE

Produkt

Modulmål

Fastskruet

Hæftet

LEMIX 16 mm

(Længde: 125 cm)

31,25 cm

Min. 13 stk./plade

Min. 18 stk./plade

LEMIX 22 mm

(Længde: 125 cm)

62,50 cm

Min. 9 stk./plade

Min. 18 stk./pladeFASTGØRELSE PÅ LOFTER OG SKRÅVÆGGE

Produkt

Modulmål

Fastskruet

Hæftet

LEMIX 16 mm

(Længde: 125 cm)

31,25 cm

Min. 18 stk./plade

Må ikke hæftes

LEMIX 22 mm

(Længde: 125 cm)

31,25 cm

Min. 21 stk./plade

Må ikke hæftes


DATA OG TAL
   

LEMIX 16 mm

LEMIX 22 mm

Mål

125 cm x 62,5 cm x 1,6 cm

125 cm x 62,5 cm x 2,2 cm

Dimensionel tolerance

Længde x bredde

+/- 2 mm

+/- 2 mm

Dimensionel tolerance: tykkelse

+/- 1 mm

+/- 1 mm

Bruttotæthed

ca. 1450 kg/m3

ca. 1450 kg/m3

Vægt per meter2

ca. 23 kg/m2

ca. 32 kg/m2

Vægt per plade

Ca. 18 kg/plade

Ca. 25 kg/plade

Varmeledningsevne

0,59 W/mK

0,59 W/mK

Dampdiffusionsmodstand

5/10 J

5/10 J

Spec. varmekapacitet Cp

ca. 1 kJ (kg/K)

ca. 1 kJ (kg/K)

DOKUMENTATION:

I de fleste forbundsstater finders lerbyggeforskrifterne fra paraplyorganisationen Lehm e.V anvendelse som en regel for lerstoffer. LEMIX-lerplader overholder disse forskrifter.

En standard for lerbyggeplader er ved at blive udarbejdet med DIN 1894x.

LEMIX-lerpladerne overholde den nuværende udgave af DIN 1894x.

SERVICE

Alle, der ønsker at bruge LEMIX-lerplader kan kontakte Haagensberg eller vores salgspartnere. Vi er klar til at rådgive dig!KONTAKT


Haagensberg.dk I/S

Bomose Alle 3

3300 Helsinge

Tlf.: 71269649, 81927046

info@haagensberg.dk

preload spinner